Ansöka om patent

Har du en hittat en riktigt bra lösning på ett tekniskt problem eller gjort en alldeles unik uppfinning? För att skydda din idé kan det vara klokt att ansöka om patent för att ingen annan ska kunna använda sig av den.

Uppfinningar finns inom alla områden så som elektronik, teknik, fysik, kemi, medicin m.fl. För att en uppfinning ska kunna patentskyddas måste den vara ny och tydligt skilja sig från andra lösningar.

Att ansöka om patent kan vara komplicerat och då kan det vara skönt att ta hjälp av experter. Viktigt att tänka på är att man skriver ett sekretessavtal med de personer som får kännedom om uppfinningen innan den är allmänt tillgänglig. Novitas Patent är en patentbyrå inom lifescience som bistår med både framställande och inlämning av patentansökningar. Patentansökan lämnas in till en patentmyndighet, i Sverige är det PRV men i många fall finns det anledning att söka om skydd i andra länder och då ska en ansökan lämnas in för varje land. Patentlagarna skiljer sig åt mellan olika länder.

Även om din idé fått patentskydd kan konkurrenter utmana dig och tvinga fram en prövning i domstol. I värsta fall kan ditt patent då upphävas. Det förekommer också att konkurrenter plagierar uppfinningar