Asbestsanering i Stockholm

Vad är asbest? Det är namnet för en samling olika mineralfibrer som ofta används i byggmaterial. Asbest bryts naturligt ur berggrunden är vanligt förekommande i Nordamerika, Ryssland och Sydafrika. Av naturen är asbest långfibrigt och oorganiskt, ger det den bra egenskaper i byggmaterial såsom ljud och värmeisolerande, lång livstid, värmetåligt, smidighet och hög hållfasthet. Dessutom dammar sällan material i vilka asbest finns bunden. Den stora nackdelen med asbest uppstår när asbest frigör till exempel vid en brand eller man bryter eternitplattor.


Asbest finns inte bara i de välbekanta eternitplattorna utan går att finna på flera olika ställen i hus byggda före 1977. Asbesten är totalförbjuden i Sverige sedan 1982. Men man kan hitta asbest och gör asbestsaneringar i hus byggda på 50 till 70 talet. Dock kan asbest även förekomma i äldre hus som har blivit renoverade under denna tid.

 Asbestsanering i Stockholm

I äldre hus är det vanligast att hitta asbest i brandskyddsmaterial, isoleringsmaterial, bullerisolering, fix och fog till kakel, eternitplattor, golvmaterial.

Enkelt beskrivet så skadar asbesten dina lungor. De små asbestfibrerna tas upp i dina lungor. Problemet är att de inte kan brytas ner eller försvinna bort från lungorna. Istället fortsätter lungorna att vara aktiva och producerar mer och mer lungvävnad. Beroende på hur stora asbestfibrer man har andats in bildas olika sjukdomar i lungorna:

  • Asbestos: Uppträder då man har andats in små asbestfibrer.
  • Malignt Mesoteliom: Uppträder då man har andats in medelstora asbestfibrer.
  • Lugncancer eller mesoteliom: Uppträder då man har andats in långa asbestfibrer.

Det finns många svenska företag som sysslar med asbestsanering. Kartlägg först de olika företagen och ser på deras utbud och specialiteter.

På fredagsmorgon den 10 april 2015 stoppade Elektrikerförbundet arbetet vid Gallerian i centrala Stockholm, vilket innebär att cirka 15 elektriker inte får arbeta på projektet. Anledning till skyddsstoppet är felaktig hantering av asbest i samband med rivning. Daniel Eriksson som utfärdade stoppet har hittat asbest på arbetsplatsen trots att miljöinventeringen för byggnaden säger att det inte ska finnas!
Under samma helg genomfördes provtagningar för att säkerställa arbetsmiljön i Gallerian. AMF Fastigheter meddelar att arbetsmiljöverkets prover har visat sig vara negativa och inte visar några spår av asbest.