Dags för betongrenovering!

Vad är betong?
Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det kan i princip betraktas som ett rent naturmaterial. Betong består till 80 procent av ballast (sand, sten eller grus), 14 procent av cement och 6 procent av vatten. Materialet är miljövänligt och kan återanvändas.
Användningsområdena är många och Det största användningsområdet är som konstruktionsmaterial för vägar, järnvägar och annan infrastruktur. ​

Betongens historia
Betongens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan så tidigt som 500 år f.Kr. använde etrusker i Italien materialet. Många av de gamla byggnadsverken finns kvar att beskåda än idag.
Det var först på 1700-talet som man åter började använda materialet. Man började då experimentera med olika blandningar av betong som gav materialet olika egenskaper.

Här kommer några fördelar att välja betong:

 • Miljön först
  Betong är ett hållbart material med lång livslängd. Tillverkningen av cement är dock energikrävande och cementtillverkningen svarar för 4-5 procent av världens totala koldioxidutsläpp.
 • Betong sparar energi
  Största fördelen med betong är dess termiska massa som ger en temperaturstabilitet. Detta sparar energi och ger behaglig inomhusklimat.
 • Betong möglar inte
 • Betong begränsar bränder
  Betong brinner inte. Betong kan förhindra att bränder utvecklas till storbränder. Betong ger lägre försäkrings och skadekostnader och underlättar evakuering.
 • Betong dämpar lågfrekvent ljud
  Material står enkelt emot lågfrekvent ljud som bastoner och dunsljud. Hus med betongstommar klarar lätt av högsta ljudklass. Betongen i sig ger en god ljudisolering med måttliga konstruktionstjocklekar.

Betong underhåll:
Betong är ett poröst naturmaterial som suger till sig vätska och färgämnen. Det är därför ofrånkomligt att en betongprodukt ändrar färg av beroende av vilken miljö den finns i. Man kan skydda eller fördröja produktens åldrandegenom att behandla den och underhålla regelbundet, tex genom betongslipning. Impregneringsmedel och slippning gör betongprodukter mer motståndskraftiga mot smuts och fett samt fungerar lite som en färgförstärkar.
Betonggolv som dammar är stor olägenhet i industrilokaler och garage.
Det skrapkantade dammet är inte bara skadligt för människor och maskiner utan besvärande på varor, inventarier och emballage samt fördyrar städning.
Betongbilning är en krävande åtgärd som ofta behövs vid ombyggnadsprojekt eller för stambyte. Bilning av grunder och i golv krävs ofta när man ska ta fram ny planlösning och vill flytta på toaletter och kök.
Betongdamm uppstår genom att kalciumhydratet i betongen, vilket avskiljes vid cementets hårdnande, blir kvar i fri form som kalkpartiklar. Detta ger en svag och lätt nedbrytbar yta som avger damm när den blir utsatt för slitage och kemisk påverkan.

Behöver du hjälp med bilning av betong, tex grund, golv och avlopp? Eller kanske en betongslipning?

Åtta fördelar med att renovera betonggolv:

 • Miljövänligt
 • Lättstädat
 • Långlivat golv
 • Snyggt och blankt
 • Enkelt och billigare vid framtida underhåll
 • Prismässigt bra alternativ
 • Mycket slitstarkt
 • Klar för annan beläggning