Mögelproblem i fastigheter – Varför ta hälsoriskerna på allvar?

Lite mögel har väl ingen dött av? Eller hur är det egentligen med den här saken? Faktum är den som utsätts för mögelsporer under en längre tid utsätter sig för stor fara. Om man utvecklar problem med andningssystemet så kan man faktiskt dö av möglet, men för de flesta så handlar det i första hand om att man bli sjuk av att vistas i mögliga miljöer. Om man inte tar hälsoriskerna på allvar så kan man alltså riskera försämrad hälsa vilket i sin tur kan leda till att man inte orkar med i vardagen och i största allmänhet får en lägre livskvalitet. Eventuellt behövs också en mögelsanering.

Hjälp med Mögelsanering

Mögel och försämrad hälsa

När man får allergiska besvär, problem med att andas, och kanske huvudvärk så kan det vara så att husläkaren inte kommer fram till någon bra orsak. Även om man blir testad för allergier så kanske man inte inser att man bor i en fastighet med mögelproblem, och det här är inget som man kan förvänta sig att husläkaren kommer att undersöka. Om man har hälsoproblem som tycks vara utan orsak så kan det alltså vara så att man har mögelproblem i den fastighet som man bor i. Då är det verkligen på tiden att undersöka saken för livet utan huvudvärk, ständig snuva och eksem är bra mycket lättare att leva.

Ett bättre liv

För den som mår dåligt av mögel så är det ju uppenbart varför man ska ta hälsoriskerna på allvar och varför det är värt att bryta upp en vägg för att se vad som finns inuti. Men för de som inte lider av möglet så kanske det inte verkar lika solklart att man behöver utreda om det finns mögel i fastigheten. Då kan det vara bra att veta att mögel faktiskt kan leda till riktigt farliga sjukdomar som man inte ens märker. Det finns mögelsorter som kan leda till cancer och då ska man vara väldigt glad att det här upptäcks tack vare att någon annan får problem med astma på grund av sporerna.

Om det rör sig om en arbetsplats eller en större fastighet med många boende så är det alltså för allas bästa att man noga undersöker om det är så att man har ett dolt mögelproblem. Idag så finns det modern utrustning som gör det möjligt att söka efter mögel utan att riva upp väggar och tak, så om det finns misstanke om mögelangrepp så ska man inte vänta för länge med att undersöka saken och kanske genomföra en mögelsanering.