Saneringar i industrin – Värt att satsa på om vi ska slippa miljöskandaler

Att städa, röja och forsla bort avfall och skräp kan verka enkelt. Men för den som känner branschen vet att sanering är något som kräver mycket mer. Det är inte bara en fråga om hårt arbete och teknik. Du kan behöva använda speciell utrustning så som torrsug och vakuumsug när du ska sanera. Man måste kunna följa och möta utvecklingen inom miljö och återvinning. Även kunna lösa situationer hos uppdragsgivaren på ett sätt som minimerar verksamhetens påverkan på miljön.

Kemikaliesanering

Spill av en farlig kemikalie kan orsaka hälso- och miljörisker om det inte snarast samlas upp och omhändertas på ett betryggande sätt.

De verksamheter som hanterar kemikalier ska ha utrustning för att kunna ta hand om mindre spill. I utrustningen ska det t.ex. ingå absorptionsmaterial som tex vermikulit och skyddskläder. Vill ni veta mer om vad som ska ingå kontakta det saneringsföretag som ni samarbetar med.

Sanering av större spill

Vid större spill eller om man inte vet vilken kemikalie som är utspilld ska man inte sanera detta själv. Rådet är att stäng dörren till rummet där spillet finns och se till att andra inte går in där, genom att t.ex. skylta väl. Ta kontakt med saneringsföretag. De är utbildade och har utrustning för att ta hand om farliga kemikalier.

Vakuumsug & Torrsug

En bra teknik i många sammanhang är att vakuumsuga det som ska saneras eller tas bort. Fördelar är ju tex att vakuumsugning bidrar till god arbetsmiljö för de som sanerar och man får en bra hantering på materialet som måsta tas bort. Givetvis funkar inte metoden om materialet kontaminerar maskiner och utrustning så de inte går att använda vidare, men det är ju bara i undantagsfall som det är ett problem vid torrsugning.

Tänkvärt

Om ni har en bra underhållen och sanerad industri kommer det att öka personalens välbefinnande och produktionsresultatet kommer att förbättras – vinst för företaget och personal.